Voor Organisaties

Werk duikt als thema met grote regelmaat op in mijn sessies. Cliënten die bij mij met persoonlijke groei bezig zijn, herkennen hoe lastig het is om de balans te zoeken en te houden in jezelf als je met je werk in onbalans bent. Sinds ik van cliënten vaker vragen krijg of ik ook hun organisatie of afdeling zou kunnen coachen, is bij mij de behoefte gegroeid om ook aan zakelijke klanten een bijdrage te leveren.

Mijn overtuiging

Nu zijn organisaties in zichzelf niets. Het zijn simpel gezegd groepen mensen die (min of meer) samenwerken aan een gezamenlijk doel en daarbij gebruik maken van geschreven en ongeschreven regels.

Ik heb de overtuiging dat een organisatie optimaal functioneert als niet alleen de doelen maar ook de innerlijke overtuigingen van alle betrokkenen voldoende met elkaar in lijn zijn. Dat mensen die zich in hun kracht voelen op hun werk, ermee in balans zijn en op een gezonde, volwassen manier samenwerken, hun organisatie of afdeling kunnen laten bloeien. In het verbeteren hiervan ligt mijn toegevoegde waarde voor uw organisatie.

zakelijk2

Mijn aanpak

Ik lever maatwerk op basis van een specifieke vraag die er leeft. Een intakegesprek is daarom altijd de eerste stap om de vraag scherp te krijgen. Als het vertrouwen er wederzijds is, stel ik een plan van aanpak op. Vast onderdeel van dat plan zijn in principe individuele gesprekken met alle individuele medewerkers.

Ik leid het groepsproces en maak gebruik van de groepsdynamiek en de emoties die daarbij naar boven kunnen komen. Dit vanuit de overtuiging en ervaring dat zich altijd aandient wat nodig is om helderheid te creëren. Met dit proces komt de groep met mij op een diepere gevoelslaag waar deelnemers contact maken met hun gevoel, hun onderdrukte verlangens en hun kracht. Het is mijn intentie om hen te begeleiden om vanuit (zelf)respect, openheid en liefde datgene te gaan uitdragen waar ze in hun hart in geloven.

Tijdens het groepsproces kan blijken dat bepaalde persoonlijke thema’s beter buiten de groep kunnen worden uitgewerkt. In dat geval zijn individuele consults of deelname aan een van mijn trainingen ook mogelijk.