Mijn visie

Ik ben ervan overtuigd dat het leven ons kansen aanreikt om te helen en te groeien, als we ons daarvoor openstellen. Mijn kracht is om die kansen te herkennen en te benutten door te werken met dat wat zich aandient, los van de vorm. Ik zet daarbij alles in wat van binnenuit en buitenaf komt.

RM 2022-1a

Mijn interventies zijn sterk intuïtief, gesteund en gestuurd door de verbinding met ‘boven’. Ik ervaar deze manier van werken als putten uit de Bron waarmee we allemaal verbonden zijn.

Ik werk vanuit een diep geworteld gevoel dat ik hier ben met een opdracht om een bijdrage te leveren aan een betere wereld, zoals velen momenteel met mij. Om me heen ervaar ik een groeiende belangstelling voor het spirituele en het Grotere Geheel. Tegelijk zie ik nog vaak dat daarbij het aardse uit het oog wordt verloren, soms het liefst wordt overgeslagen.

Maar spiritualiteit zonder aarding is in mijn ogen van weinig betekenis. Geaard-zijn in je fysieke lichaam is essentieel om verbinding te krijgen met datgene waarvoor je hier op aarde bent. Persoonlijke groei vereist dat je in je eigen leven jouw eigen zuiverheden en onzuiverheden leert erkennen en onderscheiden. Dat je je zogenaamd ‘negatieve’ kanten erkent en omzet in kracht. En dat proces is vaak zo aards als maar kan.

Hoe ik werk

Ik ben oprecht geïnteresseerd in de ander. Mijn tweeling-energie maakt dat ik altijd zoek naar echte, zuivere verbinding. Bewustzijn, onderscheidingsvermogen en vrije keuze zijn essentiële ingrediënten van mijn product. Ook humor en nuchterheid hebben een belangrijke plek. In mijn groepen maak ik veelvuldig gebruik van muziek om deelnemers te helpen om in hun lichaam en bij hun emoties te komen.

Ik benoem wat ik zie, voel en ervaar. Soms scherp en confronterend; diepliggende patronen heel je immers niet met een luisterend oor en een aai over de bol. Maar altijd vanuit het hart. Dat dient de ontwikkeling en ontplooiing.

 

"Haar geest reikt tot in de wolken,
haar voeten staan stevig op de grond."

Mijn achtergrond

Na mijn opleiding HBO Inrichtingswerk heb ik tien jaar gewerkt met moeilijk opvoedbare jongens in internaten en als teamleider in een tehuis voor zeer jonge verwaarloosde kinderen. Ik verlangde naar meer verdieping in mijn werk en volgde daarom de opleiding Emotionele Lichaamstherapie, waarna ik in 1993 als zelfstandig therapeut begon. Dit is uitgegroeid tot een goed lopende praktijk voor groepsdynamische processen en lichaamsgerichte therapie. Daarnaast heb ik veel ervaring met het werken met mensen met burn-out en niet-aangeboren hersenletsel.