Mannendagen

Een reeks coachingsdagen voor mannen. In deze dagen is er ruimte voor inbreng van persoonlijke casussen en vragen. Centraal staan de thema’s rondom het man-zijn in je dagelijks leven. Dat kan gaan over je relaties, je gezin, je seksualiteit, je werk, je financiën, je levenshouding, je spiritualiteit.

Thema’s die in de Mannendagen aan de orde kunnen komen zijn:

  • vader / zoon
  • de driehoek van vader, moeder en kind
  • mannelijkheid
  • mannenenergie en -vriendschappen
  • intimiteit en seksualiteit
  • (meer) vanuit je gevoel leven en handelen

Data in 2021

  • zaterdag 6 november
  • zaterdag 11 december

Tijd

Start om 11.00 uur

Afronding tussen 16.00 en 17.00 uur

Locatie

face Arnhem

Van Oldenbarneveldtstraat 79a

6828 ZN Arnhem

 

Kosten
De kosten per Mannendag bedragen € 90.
Je kunt tijdens deze reeks dagen instromen. Het is ook mogelijk om een losse dag deel te nemen voor € 80 om kennis te maken met mijn manier van werken.

Het groepsproces en het onderling vertrouwen spelen een grote rol bij de Mannendagen. De ervaring leert dat de groep het beste gedijt bij een relatief vaste groep deelnemers. Als je dus besluit om deel te nemen, betekent dit commitment aan de groep en deelname aan de (resterende) bijeenkomsten, tenzij we hierover vooraf andere afspraken maken.