Vrouwendagen

Een reeks van zeven coachingsdagen voor vrouwen. In deze dagen is er ruimte voor inbreng van persoonlijke casussen en vragen. Ik gebruik lichaamsgerichte oefeningen, meditatie en de groepsdynamiek.

Thema’s die in mijn vrouwengroepen vaak aan bod komen zijn:

  • Hoe zie en ervaar je jezelf als vrouw?
  • De criticus in jezelf: jouw (zelf)oordelen, belemmerende overtuigingen en het belang van mildheid
  • Je relatie met je moeder, dochters, zussen
  • Je ‘gezin van herkomst’ en de gezinsdynamiek
  • Vrouwenvriendschappen en gelijkwaardigheid
  • Liefdesrelaties: welke patronen kom je (steeds) tegen? Hoe blijf je in gelijkwaardigheid?
  • Intimiteit en seksualiteit: wat heb jij nodig, hoe geef je dit aan en hoe geef je je grenzen aan?
  • Jouw plek hier op aarde


Data: zeven dagen in 2018

zondag 28 januari
zaterdag 17 maart
zondag 29 april
zondag 10 juni
zondag 30 september
zondag 11 november
zondag 16 december


Tijd
Aanvang om 11.00 uur, afronding rond 17.00 uur.


Locatie
Praktijkruimte Rita Maarse
Van Rijckevorselstraat 21
3972 EP Driebergen-Rijsenburg


Kosten
De kosten per Vrouwendag bedragen € 85.
Je kunt tijdens de reeks instromen. Het is ook mogelijk om een losse dag deel te nemen voor € 75 om kennis te maken met mijn manier van werken.

Het groepsproces en het onderling vertrouwen spelen een grote rol bij de vrouwendagen. De ervaring leert dat de groep het beste gedijt bij een relatief vaste groep deelnemers. Als je dus besluit om deel te nemen, betekent dit commitment aan de groep en deelname aan, en betaling van, de (resterende) bijeenkomsten, tenzij vooraf anders is overeengekomen.