Mannendagen

Een reeks van zes coachingsdagen voor mannen. In deze dagen is er ruimte voor inbreng van persoonlijke casussen en vragen. Centraal staan de thema’s rondom het man-zijn in je dagelijks leven. Dat kan gaan over je relaties, je gezin, je seksualiteit, je werk, je financiën, je levenshouding, je spiritualiteit.


Data: zes zaterdagen in 2018
20 januari
14 april
9 juni
15 september
10 november
8 december
Van 2 tot 4 maart is er een Mannenworkshop waaraan je kunt deelnemen.


Tijd
Aanvang om 11.00 uur, afronding rond 17.00 uur.


Locatie
Praktijkruimte Rita Maarse
Van Rijckevorselstraat 21
3972 EP Driebergen-Rijsenburg


Kosten
De kosten per Mannendag bedragen € 85.
Je kunt tijdens de reeks instromen. Het is ook mogelijk om een losse dag deel te nemen voor € 75 om kennis te maken met mijn manier van werken.

Het groepsproces en het onderling vertrouwen spelen een grote rol bij de mannendagen. De ervaring leert dat de groep het beste gedijt bij een relatief vaste groep deelnemers. Als je dus besluit om deel te nemen, betekent dit commitment aan de groep en deelname aan, en betaling van, de (resterende) bijeenkomsten, tenzij vooraf anders is overeengekomen.