Consults

In een consult bespreken we zaken waar je in je persoonlijke leven en/of je werk tegenaan loopt. We onderzoeken waar je probleem of uitdaging zit en hoe je hiermee beter kunt omgaan.

Individueel consult
Een individueel gesprek in mijn praktijkruimte in Driebergen.
De kosten zijn  € 110 voor een uur, € 150 voor 90 minuten.

  • Ik ben op afspraak ook beschikbaar voor consults in de omgeving van Breda/Tilburg. Door de reiskosten en huur van een consultruimte is het tarief € 10 hoger.
  • Een Skype-consult is ook mogelijk. Je hebt hiervoor een Skype-account en een webcam nodig. Het tarief is hetzelfde als voor een consult in mijn praktijk in Driebergen.

Relatieconsult en ouder-kindconsult
Een coachgesprek met je partner of kind(eren) samen.
De kosten bedragen € 120 voor een uur, € 160 voor 90 minuten.


Begeleidingstraject
Tijdens een eerste consult kan blijken dat je behoefte hebt aan een begeleidingstraject. In zo’n geval stellen we samen vast wat het doel is van de begeleiding, wat je wilt bereiken en hoeveel consults daarvoor ongeveer nodig zijn. Aan het eind van het traject evalueren we het verloop en de resultaten die je ervaart.


Begeleiding bij burn-out

Ik begeleid ook mensen met burn-out-gerelateerde klachten: kijk op Van Klacht naar Kracht.