Vragen of aanmelden

Mocht je naar aanleiding van de informatie op deze site vragen hebben of je voor deelname willen aanmelden, dan kun je me bereiken op mijn mailadres of telefoonnummer.

E-mail: info@ritamaarse.nl
Telefoon: 0343-515 874

Bedrijven

‘Werk’ duikt met grote regelmaat op als thema in mijn sessies. Cliënten die bij mij met persoonlijke groei bezig zijn, herkennen hoe lastig het is om de balans te zoeken en te houden in jezelf als je met je werk in onbalans bent. Sinds ik van cliënten vaker vragen krijg of ik ook in hun bedrijf zou kunnen coachen, is bij mij de behoefte gegroeid om ook aan zakelijke klanten een bijdrage te leveren.

Nu zijn ‘bedrijven’ en ‘organisaties’ in zichzelf niets. Het zijn simpel gezegd groepen mensen die (min of meer) samenwerken aan een gezamenlijk doel en daarbij gebruikmaken van geschreven en ongeschreven regels. Ik heb de overtuiging dat een organisatie optimaal functioneert als niet alleen de doelen maar ook de innerlijke overtuigingen van alle betrokkenen voldoende met elkaar overeenstemmen. Dat mensen die zich in hun kracht voelen op hun werk, ermee in balans zijn en op een gezonde, volwassen manier samenwerken, hun bedrijf kunnen laten bloeien. In het verbeteren hiervan ligt mijn toegevoegde waarde.

Mijn aanbod
Ik leid het groepsproces en maak gebruik van de groepsdynamiek en de emoties die daarbij naar boven kunnen komen. Dit vanuit de overtuiging dat zich altijd aandient wat nodig is om helderheid te creëren. Met dit proces komen we samen op een diepere gevoelslaag waar deelnemers contact maken met hun gevoel, hun onderdrukte verlangens en hun kracht. Het is mijn intentie om hen te begeleiden om vanuit (zelf)respect, openheid en liefde datgene te gaan uitdragen waar ze in hun hart in geloven.

Ik lever maatwerk op basis van de specifieke vraag die er leeft. Mijn product is niet statisch, mijn aanpak is onconventioneel en confronterend als dat nodig is. Een intakegesprek is daarom altijd de eerste stap om de vraag scherp te krijgen. Als het vertrouwen er is, stel ik een plan van aanpak op. Vast onderdeel van dat plan zijn in principe individuele gesprekken met alle individuele medewerkers.
Tijdens het groepsproces kan blijken dat bepaalde persoonlijke thema’s beter buiten de groep kunnen worden uitgewerkt. In dat geval zijn individuele consults of deelname aan een van mijn trainingen ook mogelijk.